Huisregels

Huisregels City Sounds

•        De organisatie hanteert een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Indien je nog geen 16 jaar bent, raden wij aan om samen met iemand te gaan die 18 jaar of ouder is. De organisatie kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

•        Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

•       Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het evenement. De organisatie hanteert een Zero Tolerance beleid. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.

•        In het kader van de veiligheid zal het evenement haar bezoekers visiteren en/of fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.

•        Bezoekers van het evenement betreden het terrein op eigen risico. Het evenement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het evenement, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

•        Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de kassa van het evenement.

•        Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.   

•        Roken in tenten en overkappingen is niet toegestaan.

•        Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

•        Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd. 

•        Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

•        Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

•        Bij het betreden en verlaten van het evenement dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

•        Op het terrein aangeschafte hardcups mogen niet mee naar buiten worden genomen.

•        Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door het evenement. 

•        Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van het evenement te allen tijde op te volgen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van het evenement houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.
Sta cookies toe Meer informatie