Huisregels

Huisregels City Sounds

•        Bezoekers van het festival dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Het festival kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

•        Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

•        Het festival hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.

•        In het kader van de veiligheid zal het festival haar bezoekers visiteren en/of fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.

•        Bezoekers van het festival betreden het festivalterrein op eigen risico. Het festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de festivalorganisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

•        Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de entree van het festival.

•        Bezoekers van het festival dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.   

•        Roken in tenten is niet toegestaan.

•        Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

•        Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door het festival niet getolereerd. 

•        Zonder schriftelijke toestemming van het festival is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

•        Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

•        Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

•        Bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen.

•        Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door het festival

•        Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van het festival te allen tijde op te volgen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van het festival houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.
Sta cookies toe Meer informatie