Cookie verklaring & Privacy Statement

Cookieverklaring

Friendly Fire B.V. (hierna Friendly Fire), gevestigd en kantoorhoudende aan de Wingerdweg 4 (1031 CA), te Amsterdam maakt op de website www.citysounds.nl (hierna: de Website) gebruik van cookies. Friendly Fire hecht grote waarde aan de privacy van de websitebezoeker en gaat zorgvuldig om met verkregen persoonsgegevens, waaronder gegevens verkregen door middel van cookies. 

Hieronder verstrekt Friendly Fire informatie over het gebruik van cookies op de Website.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van de Website worden meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer gebruikt worden, zodat inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld het gedrag van de bezoeker van de Website.

Wat voor cookies gebruikt Friendly Fire en voor welke doeleinden?
Friendly Fire maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de Website goed functioneert en bruikbaar is. De cookies worden onder andere gebruikt om de instellingen van de websitebezoeker te onthouden. Friendly Fire maakt gebruik van SESS# om voorkeuren van bezoekers van de Website op te slaan om vervolgens een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden.

Friendly Fire maakt tevens gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gedrag van de websitebezoeker en om de ervaring van de websitebezoeker te optimaliseren.  Hiervoor gebruikt Friendly Fire Google Analytics en DoubleClick. Friendly Fire heeft een  verwerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zo ingesteld dat gebruik van deze cookies geen of weinig gevolgen heeft voor de privacy van de websitebezoeker. 

Friendly Fire maakt ook gebruik van zogenaamde tracking of marketing cookies. Hierbij geldt echter dat deze cookies alleen worden gebruikt indien de websitebezoeker hiervoor toestemming heeft verleend. Friendly Fire gebruikt deze cookies om gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien aan de websitebezoeker. De cookies die Friendly Fire gebruikt zijn cookies van: Facebook, Doubleclick, Mathtag, Adform en AddThis. 

Op de Website staan verder knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder Twitter, Instagram, Facebook en Youtube. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Friendly Fire heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en verwijst de bezoeker van de Website voor meer informatie over deze cookies naar de betreffende websites.

Een uitgebreid overzicht van de door Friendly Fire gebruikte cookies en de daarbij geldende bewaartermijnen is HIER te vinden. 

Rechten van de websitebezoeker
Indien de websitebezoeker geen gebruik wil maken van cookies, dan kan de websitebezoeker  de voorkeuren voor het gebruik van cookies in zijn browserinstellingen aanpasssen. Het is ook mogelijk om de cookies die al zijn geplaatst te verwijderen. Indien de websitebezoeker ervoor kiest om geen of slechts beperkte cookies toe te staan, is het mogelijk dat de Website niet meer optimaal werkt. 

Wijzigingen
Friendly Fire kan deze verklaring zo nu en dan aanpassen, bijvoorbeeld als de regels ten aanzien van cookies veranderen of als de Website verandert. Voor actuele informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de websitebezoeker deze webpagina raadplegen. 

Nadere informatie
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze cookieverklaring kunnen gericht worden aan info@friendly-fire.nl.

 

PRIVACY STATEMENT FRIENDLY FIRE


Het City Sounds (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door Friendly Fire B.V., gevestigd en kantoorhoudend in (1031 CA) Amsterdam, aan de Wingerdweg 4 en ingeschreven onder KvK-nummer 30251806 (hierna: Friendly Fire). Friendly Fire respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.citysounds.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement. Friendly Fire draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Friendly Fire is bereikbaar via het e-mailadres: info@friendly-fire.nl. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen verstaan. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In dit Privacy Statement wordt een  onderscheid gemaakt tussen bezoekers die een ticket hebben gekocht (hierna: “Bezoeker van het Evenement”) en bezoekers van de Website (hierna: “Bezoeker van de Website”), gezamenlijk tevens te noemen: “Bezoekers”. 

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement verstrekt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Friendly Fire en heeft alleen betrekking op het gebruik van (persoons)gegevens van de Bezoekers. 
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waar Friendly Fire op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Friendly Fire adviseert de Bezoekers het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
Friendly Fire biedt een waarborg dat de verwerking van de persoonsgegevens op een  behoorlijke en transparante wijze geschiedt.
Welke persoonsgegevens verzamelt Friendly Fire?
Friendly Fire kan gegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens. Dit betreffen de volgende gegevens:
Contactgegevens:
zoals de naam, het (e-mail)adres en het telefoonnummer van de Bezoeker van het Evenement die bij de aanschaf van tickets voor het Evenement (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) worden gevraagd.
zoals de naam, het (e-mail)adres en het telefoonnummer van de Bezoeker van de Website, als deze persoonsgegevens rechtstreeks worden verkregen bij een bestelling op de Website van Friendly Fire.
zoals de naam en het e-mailadres zoals deze door de Bezoeker van de Website op de Website zijn verstrekt, bijvoorbeeld via een opt-in voor een nieuwsbrief van Friendly Fire en vergelijkbare communicatie.
zoals de naam, het e-mailadres, het bankrekeningnummer en het telefoonnummer van de Bezoeker van het Evenement, bij verlies of diefstal van het betaalinstrument. Friendly Fire verwerkt deze gegevens en zal deze gebruiken om het openstaande bedrag terug te storten. 
Camerabeelden: tijdens het Evenement kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker van het Evenement worden verwerkt door Friendly Fire of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet vanwege cameratoezicht.
Surfgegevens: Friendly Fire verkrijgt ook surfgegevens (waaronder het IP-adres, de datum en tijd van het bezoek aan de Website) van de Bezoeker van de Website.
Accountgegevens: zoals een e-mailadres en wachtwoord voor het account van de Bezoeker van de Website en/of de Bezoeker van het Evenement. Friendly Fire gebruikt mogelijk tijdens het Evenement betaalinstrumenten zoals een polsbandje of een betaalpas. Om deze te registreren, geeft de Bezoeker van het Evenement zijn e-mailadres op en koppelt daaraan een wachtwoord. Deze gegevens worden verwerkt.
Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een uit de privacywetgeving voortvloeiende grondslag. 
Friendly Fire verwerkt persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Friendly Fire waarbij de Bezoekers partij zijn. 
Friendly Fire verwerkt persoonsgegevens indien zij toestemming van de Bezoekers verkrijgt voor een specifiek bepaald doel. 
Daarnaast verwerkt Friendly Fire persoonsgegevens van de Bezoekers indien de verwerking  noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.
Ten slotte verwerkt Friendly Fire persoonsgegevens van de Bezoekers indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een op Friendly Fire rustende wettelijke verplichting, zoals de afgifte van beeldmateriaal gemaakt in het kader van cameratoezicht.
Voor welke doeleinden worden (persoons)gegevens verwerkt?
Ter uitvoering van de overeenkomst waarbij de Bezoeker van het Evenement partij is en ticket(s) heeft gekocht om het Evenement te bezoeken, kan Friendly Fire persoonsgegevens gebruiken:
om bestelde tickets of producten te kunnen leveren.
voor de interne administratie.
om indien de Bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van een bij Friendly Fire aangeschaft betaalinstrument, deze aan de Bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren (daar is wel een inzage in een geldig legitimatiebewijs van de Bezoeker voor nodig).
om (eventueel) resterend tegoed op een door de Bezoeker van Friendly Fire verkregen betaalinstrument in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen.
om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of het Evenement. 
om een contractuele relatie met de Bezoeker aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren of voor de verbetering van de door Friendly Fire aangeboden diensten en producten.
Friendly Fire kan op grond van haar gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens van de Bezoeker van het Evenement verwerken: 
ten behoeve van digitale direct marketing, door bijvoorbeeld per e-mail contact te onderhouden, of om de diensten en producten te verbeteren, dan wel om gelijksoortige producten of diensten aan te bieden, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. Friendly Fire moet daarbij  uitdrukkelijk de gelegenheid bieden aan de Bezoeker om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens.
ten behoeve van direct marketing, zowel per post als telefonisch, tenzij de Bezoeker zich heeft ingeschreven in het Bel-me-niet Register. 
om beeldopnamen te maken tijdens het Evenement die noodzakelijk zijn in het kader van cameratoezicht voor veiligheidsdoeleinden.
om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Friendly Fire gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. 
om eventuele back-ups van de opgeslagen (persoons)gegevens die gemaakt worden door Friendly Fire ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen uitsluitend te gebruiken voor het herstellen van de systemen bij een storing.
om surfgegevens die Friendly Fire verzamelt op te slaan en te gebruiken om het bezoek aan en het gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.
Ter uitvoering van de overeenkomst waarbij de Bezoeker van de Website partij is en via de Website producten heeft gekocht, kan Friendly Fire persoonsgegevens gebruiken:
om bestelde producten te kunnen leveren.
voor de interne administratie.
om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot producten en/of de levering daarvan. 
om een contractuele relatie met de Bezoeker aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren of voor de verbetering van de door Friendly Fire aangeboden diensten en producten
om surfgegevens die Friendly Fire verzamelt op te slaan en te gebruiken om het bezoek aan en het gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.
Friendly Fire kan op grond van haar gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens van de Bezoeker van de Website verwerken:
ten behoeve van direct marketing, zowel per post als telefonisch, tenzij de Bezoeker zich heeft ingeschreven in het Bel-me-niet Register en op grond daarvan niet telefonisch benaderd mag worden. 
om surfgegevens die Friendly Fire verzamelt te kunnen opslaan en te gebruiken om het bezoek aan en het gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.
Friendly Fire kan indien de Bezoeker van de Website daarvoor uitdrukkelijke en expliciete toestemming heeft verleend, persoonsgegevens verwerken voor:
het per e-mail benaderen van de Bezoeker om informatie te verstrekken over soortgelijke georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld door het sturen van een nieuwsbrief.  Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
het opslaan en bijhouden van individueel surfgedrag om gerichte advertenties mogelijk te maken.
Friendly Fire kan op grond van een op haar rustende wettelijke plicht persoonsgegevens verwerken om opnamen die gedurende het Evenement zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht te gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
De (persoons)gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.
Cookieverklaring
Friendly Fire maakt gebruik van cookies om informatie te vergaren. Indien de Bezoekers meer informatie over deze cookies en de daarbij behorende doeleinden wensen te verkrijgen, verwijst Friendly Fire de Bezoekers door naar de cookieverklaring.
Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker van het Evenement en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, kan Friendly Fire op grond van haar gerechtvaardigde belang  cameratoezicht laten plaatsvinden.
Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker van het Evenement wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie. Verwerking van deze (persoons)gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Friendly Fire rust. 
Bewaartermijn
Friendly Fire bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. In dat geval is Friendly Fire gerechtigd om de camerabeelden te bewaren tot dat het incident is afgehandeld.
Inzage, correctie, verwijdering en verzet
De Bezoekers die hun (persoons)gegevens aan Friendly Fire hebben verstrekt, dienen ervoor te zorgen dat Friendly Fire over de juiste persoonsgegevens beschikt. Indien Friendly Fire niet over de juiste (persoons)gegevens beschikt, kan via het e-mailadres info@friendly-fire.nl schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van bepaalde (persoons)gegevens door Friendly Fire, of kan worden verzocht om inzage in, correctie en/of verwijdering van de (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele  medegedeelde correcties worden verwerkt. Bezoekers hebben tevens het recht op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat zij Friendly Fire kunnen verzoeken om de overdracht van hun persoonsgegevens zodat de Bezoekers deze gegevens kunnen overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Via het e-mailadres info@friendly-fire.nl kunnen de Bezoekers toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet. 
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Friendly Fire of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Delen en doorgifte van gegevens
Friendly Fire is bevoegd om de verkregen (persoons)gegevens van de Bezoekers te delen met aan Friendly Fire gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Friendly Fire inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement. 
Friendly Fire kan zonder specifieke toestemming van de Bezoekers de (persoons)gegevens verstrekken vanwege op Friendly Fire rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. 
Friendly Fire maakt bij haar dienstverlening gebruik van derden die in haar opdracht producten en/of diensten leveren, bijvoorbeeld rapportages en technische ondersteuning. Bij de uitvoering van met deze derden gesloten overeenkomsten kunnen persoonsgegevens van de Bezoekers worden verwerkt c.q. aan deze derden worden doorgegeven. In dat kader heeft Friendly Fire de nodige verwerkersovereenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
Beveiliging
Friendly Fire neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Mocht de Bezoekers de indruk hebben dat hun (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als zij meer informatie wensen over de beveiliging van door Friendly Fire verzamelde persoonsgegevens, dan kan contact opgenomen worden met Friendly Fire via het volgende e-mailadres: info@friendly-fire.nl.
Wanneer Friendly Fire persoonsgegevens van de Bezoekers aan derden buiten de Europese Economische Ruimte overdraagt, gelden strikte veiligheidsmaatregelen die waarborgen dat de gegevens op een hoog niveau worden beschermd. Zo zal Friendly Fire zich houden aan door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, EU-VS Privacyschild, bindende bedrijfsregels en bindende regels voor verwerkers.
Wijzigingen
Friendly Fire behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De Bezoekers wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen substantieel zijn zal Friendly Fire hiervan duidelijk melding doen op de Website of in een aan de Bezoekers gerichte e-mail.
Contact 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan: info@friendly-fire.nl

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.
Sta cookies toe Meer informatie